Om GIS-gruppen

GIS-gruppen skapades för att fylla upp en nisch i branschen och skapa en fullsortimentsleverantör med lokal närvaro, bra service och flexibel logistik. Gruppen, som består av fyra bolag, tog namnet VVS-grossister i samverkan.

johnfredrik
Box 8963
402 74 GÖTEBORG
Växel: 031-65 62 00
Fax: 031-51 51 00
E-post: info@johnfredrik.se
www.johnfredrik.se

rorpojkarna

Gustaf Melins gata 3
421 31 V Frölunda
Tel: 031-734 17 00
Fax: 031-47 80 83
E-post: info@rorpojkarna.se
www.rorpojkarna.se

bragross

Åbyvägen 10, Box 14029
700 14 Örebro
Tel 019-20 62 00
Fax 019-20 62 20
E-post: info@bragross.se
www.bragross.se